Rådgivning og konsulenttjenester på Hamar

Rønnes Rådgivning as tilbyr rådgivning og konsulenttjenester til prosjekter over hele Norge.

Hvem er vi?

Rønnes Rådgivning as er et uavhengig ingeniørfirma på Hamar. Selskapet ble stiftet i 2013 av sivilingeniør Einar Rønnes, som har flere tiårs erfaring fra samferdselsbransjen. Einar Rønnes er utdannet sivilingeniør ved NTH i 1989, med spesialisering innen vegplanlegging, vegteknologi og geoteknikk. 

Rønnes hadde kontinuerlig linjelederansvar i Statens vegvesen, Scandiaconsult og Norconsult fra 1996 til januar 2013 og jobbet som prosjektdirektør i Norconsult fram til 1. oktober 2013 da han sluttet i selskapet.

Rønnes har, etter over 25 år i bransjen, knyttet et stort nettverk. Gjennom samarbeidspartnere blant mange av landets ledende rådgivere, kan vi tilby et spisskompetent team tilpasset ditt prosjekt.

Hva gjør vi?

Rønnes Rådgivning as bistår med rådgivning og konsulenttjenester innen veg- og gateprosjektering, arealplanlegging og prosjekt- og prosessledelse samt bistand innen entreprisrettsaker.

Rønnes har jobbet med ledelse av store samferdselsprosjekter fra rådgiversiden kontinuerlig i perioden 2004-2017:

  • Regulerings- og byggeplan rv. 2 Kløfta-Nybakk

  • Regulerings- og byggeplan E6 Hovinmoen-Dal

  • Byggeplan Jernbanetorget

  • Byggeplan E6 Dal-Boksrud

  • Reguleringsplan rv. 3/25 Ommangsvollen-Grundset

  • Byggeplan Fellesprosjektet parsell 2 Brøhaug-Strandlykkja

  • Kommunedelplan E16 Fagernes-Hande

  • Reguleringsplan E6 Elstad-Frya

  • Byggeplan rv. 23 Dagslett-Linnes

Rønnes Rådgivning as har de siste årene bistått med ledelsesrådgivning overfor Nye Veier AS tilknyttet utbyggingen av E6 fra Stange til Øyer i Hedmark og Oppland. 


I årene 2016-18 gjennomførte Rønnes Rådgivning AS medsamarbeidspartnere prosjektet «Normalveien» for Nye Veier AS der man beskrev optimaliserte løsninger for hvordan Nye Veier AS bør bygge sine veier for å oppnå sine målsettinger om å bygge, drifte og vedlikeholde trygge veier med god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I dette arbeidet ble teknisk regelverk i våre naboland Sverige, Danmark og Tyskland studert og sammenlignet med gjeldende norske regelverk knyttet til vegbygging.

Einar Rønnes har som uavhengig rådgiver også bistått som faglig meddommer eller sakkyndig vitne i entrepriserettsaker.

Hvor er vi?

Rønnes Rådgivning as er lokalisert på Hamar, men tilbyr våre tjenester over hele landet.

Tjenester