Trygge råd til ditt prosjekt

Rønnes Rådgivning as er et uavhengig ingeniørfirma lokalisert på Hamar. Vi tilbyr rådgivning og konsulentbistand innen veg- og gateprosjektering, arealplanlegging, prosjekt- og prosessledelse.


Tjenester Kontakt oss

Rønnes Rådgivning as tilbyr en rekke tjenester

Planlegging og prosjektering

 • Forprosjekt veg- og gateprosjekter

 • Detaljplaner for veg- og gateprosjekter

 • Mulighetsstudier samferdselsprosjekter

 • Overordnede utredninger og beslutningsgrunnlag

 • Kostnadsanalyser

 • Parkeringsanalyser

 • Entreprisekontrakter

 • Geometrisk utforming

 • Overvannshåndtering og drenering

 • Teknisk infrastruktur

 • Grunnarbeider

 • Kostnadsmodellering

 • Materialteknologi og overbygningsbeskrivelser

 • Byggetekniske detaljer og rekkverksløsninger

 • Massedisponering

 • Rigg- og marksikring, risikofylte arbeider

 • Faseplanlegging

 • Trafikksikkerhetsrådgivning

 • Teknisk beskrivelse av anleggskontrakter for samferdselsanlegg

Teknisk detaljprosjektering

Prosjekt- og prosessledelse

 • Prosjekt- og prosjekteringsledelse samferdselsprosjekter

 • Planprosessledelse samferdselsprosjekter

 • Prosessledelse og datastøtte anslagsprosesser

 • Prosessleder kreative verksteder

 • Prosessledelse verdianalyser

 • Sekretær- og redaktørbistand

Les mer

Vegteknologi

 • Dimensjonering overbygning

 • Skaderegistrering

 • Forsterkningsmetoder

 • Asfaltteknologi

 • Armering av overbygning

Les mer

Bistand entrepriserettsaker

 • Faglig meddommer

 • Sakkyndig vitne

Om oss

Følg oss på Facebook

Her legger vi ut nyheter, prosjekter og annen relevant informasjon.